Reference - významnější zakázky

Za dobu své existence firma realizovala více než 1000 drobných, středních i větších zakázek.

Níže jsou uvedení někteří z významnějších objednatelů a investorů v průběhu činnosti firmy.

Komerční banka - Plzeň - foto
- izolace, terasy
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD PLZEŇ - foto
- sanace, izolace
MPSV Kolárova, Plzeň - foto
-
sanace, izolace
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
, Sady Petatřicátníků - foto
- sanace, izolace
METROSTAV a.s. 2003-2008
- Měšťanská Beseda Plzeň – sanace, izolace -  foto
- ZČU sady Pětatřicátníků Plzeň – sanace, dodatečné izolace, rekonstrukce
STOCK a.s. 2005-2006 - fotogalerie
- Sanace, dodatečné izolace, průmyslové epoxidové podlahy
SBD Plzeň sever 2002-2006
- Rekonstrukce balkonů a lodžií, izolace a sanace bytových domů
STAVPRAN s.r.o. 2004-2006
- ŽÚ Plzeň Tylova ul. – sanace, dodatečné izolace
OSP KLATOVY a.s. 2003-2006
- sídlo ZČE Guldenerova ul - sanace, izolace krytu a 1.PP
- ZŠ Masarykova Klatovy – sanace, dodatečné izolace
- Gymnázium Pštrossova Praha – sanace, dodatečné izolace
ZKD Plzeň 2002-2005
- Rekonstrukce střech, stavební práce
ISŠ Klatovy 2003 - fotogalerie
- Sanace a dodatečné izolace krytu C
ČEPRO, a. s. – středisko Třemošná 2001-2006
- Sanace a rekonstrukce staveb, izolace požárních nádrží, izolace podzemních nádrží, izolace záchytných jímek
DCK HOLOUBKOV, v. d. 2000-2005
- Rekonstrukce a hydroizolace střech
ČETRANS Klatovy a.s. 1996-1999
- Izolace podlah, jímek a spodních staveb,hydroizolace a rekonstrukce střech
OKULA a.s., OPTIPLAST s.r.o. Nýrsko 1995-2002
- Rekonstrukce střech, hydroizolace
ZPČ ENERGETIKA, a. s. Klatovy 1994-1997
- Rekonstrukce střech, sanace, hydroizolace, stavební úpravy
BENZINA s.p., BENZINA a.s. 1993-1997
- Hydroizolace střech, izolace záchytných jímek a ploch, sanace
FAVORIT a. s. Rokycany 1992-1994
- Hydroizolace, opravy střech, bezprašné podlahy


…a velké množství dalších izolací a sanací RD a BD, rekonstrukcí lodžií a balkonů v bytové výstavbě, izolace a odvodnění v bytové výstavbě atd.